Rekonstrukce ulic

Rekonstrukce Štúrovy ulice pokračuje. Termín dokončení stavebních prací se však oproti původnímu plánu o něco prodlouží.

Celková přestavba Štúrovy ulice je jednou z největších investic ve městě. Spolu s ulicí Palackého a Májová jsou součástí významného projektu, který je rozdělen do pěti částí. Začátkem června letošního roku byly zahájeny práce na první a páté etapě, do níž spadá celá Štúrova ulice od Hlavní až po Severní ulici a Palackého od Májové směrem k Hlavní ulici.

„Stavbu provádí firma Herkul, první , co jsme měli zasmluvněný, bylo udělat ulici Štúrovu. Priorita byla v tom, že zhotovitel v harmonogramu musel ošetřit podmínku tak, že vršek ulice Štúrové mezi Májovou a Severní bude hotov o prázdninách tak, aby škola mohla začít normálně a hlavně v září mohli jsme zásobovat děti jídlem do výdejny jídla“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic

Stavba v této části není ještě zcela hotová. V současné době se dokončuje parkovací stání a veřejné osvětlení, provádí se sanace a oprava opěrné zdi před výdejnou jídla. Závěr rekonstrukce budou tvořit dokončující práce, jako jsou terénní úpravy, výsadba zeleně či osazení stromů.

„Samozřejmě platíme za vykonané práce to, co převezmeme a to, co máme vlastně zhotovený, jsme resp., náš zhotovitel je ve skluzu. Připravuje nějaké opatření, které budeme  předkládat radě města, v návrhu samozřejmě bude nějaký upřesnění a posunutí termínu“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Součástí problémů byla nutnost provést několik dalších přeložek sítí, které byly vytyčeny tak, že přesně nevyhovovaly struktuře stavby. Mezi další faktory patřil také špatný stav přípojek v kanalizačních šachtách nebo nezbytnost sanace pláně.

„Stavba měla končit 16. 11., takže musíme to udělat tak, protože nastává období zimy, tak aby jsme zajistili zimní úklid a provoz města, aby nebyli ohroženi občané a dostali se do svých domovů“ řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Součástí smlouvy pro letošní rok je také pátá etapa. Jedná se o Palackého ulici a o propojky mezi školkou a družbou. Do konce roku by se ještě mělo podařit udělat přeložky České telekomunikační infrastruktury tak, aby již vše bylo připraveno na příští rok. První a pátá etapa vyjde město přibližně na 16 milionů korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov