Rekonstrukce ulic Štúrova – Palackého

Další poměrně frekventované ulice ve městě prochází celkovou rekonstrukcí.

Velký projekt, kam spadají ulice Štúrova, Palackého a Májová, byl vzhledem ke svému rozsahu rozdělen do 5 etap, tak aby se vše dalo dělat postupně. Letos začátkem června byly práce zahájeny první a pátou etapou. Spadá sem celá Štúrova ulice od Hlavní přes Májovou až do Severní a ulice Palackého od Hlavní až po Májovou.

„Projekt se skládá z několika celků, tzn. samozřejmě komunikace, parkovací místa, veřejné osvětlení, část projektu je ještě oplocení MŠ Palackého, v tý vrchní části u školy je gabionová stěna, oprava opěrné zdi u jídelny no a potom ještě máme tady přeložky a částečnou výměnu potrubí vodovodního“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Pracím předcházelo kácení, kde se počítá i s náhradní výsadbou stromů a keřů, včetně úpravy travních ploch a okrasných záhonků.  Rozdělení komunikací zůstane zachováno.

„Od Hlavní třídy směrem Štúrova nahoru, tak po pravé straně budou parkovací místa směrem k obytným domům a po levé straně bude chodník, komunikace samozřejmě klasika asfalt, chodníky zámková dlažba klasik a parkovací místa samozřejmě také ze zámkové dlažby“ řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Počet parkovacích míst se díky opravám a novému uspořádání naštěstí nesníží.

„Máme tady veškerý uspořádání vodorovný, šikmý a dokonce i částečně kolmý, v této části města při tý rekonstrukci tady vlastně dojde ke stejnému počtu parkovacích míst, protože zde vlastně stály auta na chodnících, nějaký místo bude navíc, protože měníme vodorovný za šikmý stání“uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Veškeré práce by měly být dokončeny v listopadu. První a pátá etapa přijde město na necelých 16 milionů korun. Zbývající etapy kam spadá Májová ulice od Štúrovy k Luční a na druhou stranu až po Kollárovu budou předkládány do návrhu na rok 2019. Rozhodnutí o jejich rekonstrukci bude již na novém vedení města.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov