Rekonstrukce ulic

Harmonogram prací spojených s rekonstrukcí ulic Štúrova, Májová, Palackého nabral proti původnímu plánu zpoždění půldruhého měsíce. Vícepráce si zde vyžádaly částku přesahující jeden milion korun.

Celková přestavba ulic je jednou z největších investic ve městě a je součástí projektu rozděleného do pěti částí. Zmiňované ulice Štúrova, Palackého a Májová jsou v něm označeny jako první a pátá etapa. Zakázka byla vysoutěžena za částku 15 milionů korun a zhotovitelská firma s pracemi začala letos v červnu.

„První bylo vlastně vykácení, potom demontáž stávajících vozovek, chodníků no a vlastně vybudování nových stání, přeložek energetických sítí, přeložek kabelové televize, přeložek Cetimu, úpravy vodovodního řadu tzn. hydranty a šprinle, no a samozřejmě součástí stavby jsou i je veřejný osvětlení a další věci s tím související třeba zeleň“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Původně měly být práce ve Štúrově ulici hotové do konce letních prázdnin, tak aby nebyl ohrožen začátek školního roku na Základní škole Májová. Bohužel se, ale vše nestihlo podle harmonogramu. I přesto škola začala školní rok, přesně jak měla, ovšem s omezeným hlavním přístupem k budově.

„Vidíme je tady postaveno nové schodiště, které těsně před dokončením, chybí zábradlí a nějaký kompletační činnost, budou tu místa pro přecházení, nad každým místem na přecházení je speciální veřejný osvětlení, speciální lampa“ podotkl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Přibudou ještě zpomalovací retardéry. Všechny přechody jsou v bezbariérové úpravě. Důležitou součástí přestavby byly parkovací plochy, které jsou řešeny několika možnými způsoby.

„Samozřejmě je tady několik typů, šikmé, částečně skoro kolmé, potom vodorovné, samozřejmě tady u školy jsme museli zbudovat gabionovou zeď, tak aby to bylo bezpečný, u samotný výdejny se bude dělat úprava nového zábradlí, udělala se rekonstrukce té opěrné zdi, dneska už těsně před dokončením, udělá se pouze nátěr finální“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Podle slov Jiřího Šustera požádal zhotovitel radu města o posunutí termínu dokončení na 16. listopadu, ale již nyní je jasné, že se vše nestihne. I přesto, ale bude Štúrova ulice dána do předčasného užívání s tím, že finální práce budou probíhat zároveň s pracemi na páté etapě, kam spadá ulice Palackého včetně propojek.  

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov