Rekonstrukce ulic

Nový vzhled, ale i dopravní podmínky jsou součástí rekonstrukce další části ulice Odborů a ulice Vančurova.

Zhotovitelská firma si již převzala staveniště, jehož součástí je část ulice Odborů od Hornické po ulici Studentskou. Konečná úprava bude zde prakticky úplně stejná jako v již hotové první části ulice Odborů.  

„To znamená parkovací stání šikmý, nová komunikace, zeleň, veřejné osvětlení a úpravy, tak aby jsme splňovali ty nové podmínky co se týká dopravního řešení této ulice části ulice“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Ani tady se vše neobešlo bez problémů. Musí se zde řešit přeložka Cetimu, se kterou se nepočítalo, i kanalizační síť, do které se napouští vpusti. Na opravy je uděláno rozpočtové opatření přesahující částku 3 miliony 400 tisíc korun a vše je financováno z městského rozpočtu. S dokončením prací se počítá do letošního prosince. V ulici Vančurova pro změnu nahradí provizorní parkoviště, které zde vyrostlo při stavbě zadní Lidické, parkoviště stálé.

„Jedná se zhruba o 65 parkovacích míst na té zelené ploše, smlouvu máme uzavřenou s firmou Cola, jsou tam trošku problémy, jsou tam staré topné kanály, který musíme sanovat po domluvě s teplárnouuděláme opatření, vyřežeme potrubí a zasypeme, zhutníme, tak aby vlastně jsme mohli postavit konstrukci parkovacích míst a tý obslužný komunikace“uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Tady si práce vyžádají částku přibližně 3 100 tisíc korun a hotové musí být už koncem listopadu.

„Samozřejmě musíme to dokončit protože část je vlastně tý obslužné komunikace balená, takže ta se nedá pokládat, když budou mraz“ řekl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Konečná úprava parkovacích ploch bude úplně stejná jako v druhé části zadní Lidické ulice.

„Ta obslužná komunikace bude z asfaltu, bude tam kolmé stání na tu obslužnou komunikaci, bude to tvořit takový účko“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Vjíždět i vyjíždět se nebude do ulice Vančurovy, ale do vjezdu do bývalé balené kotelny, což je podmínka dopravní policie.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov