Rekonstrukce ubytovny č. 617

Nové byty pro občany starší 60 let s sebou přinese rekonstrukce vybydlené ubytovny s číslem popisným 617. Na práce má zhotovitelská firma, která budovu převzala koncem prvního zářijového týdne, rovných 300 kalendářních dní.

Budova s číslem popisným 617 je jednou z ubytoven, které ve městě zůstaly po jáchymovských dolech. Celkové náklady na její rekonstrukci si vyžádají 21 milionů korun. Část z těchto peněz pokryje dotace ve výši 10 milionů.  Jednání spojená s odkupem ubytovny začala už v roce 2013. V roce 2014 byla ubytovna odkoupena a převedena do majetku města.

“ Dům se kupoval od soukromého majitele, zastupitelstvo se rozhodlo, že ho odkoupí, protože to byla ubytovna, byly tam problémy, protože si stěžovali okolní obyvatelé „, vysvětlil starosta města Ostrov Ing. Josef Železný.

Objekt byl odkoupen za 10 milionů korun, vyklizen a zabezpečen proti vandalům. V roce 2016 se naskytla možnost získat dotaci na jeho kompletní rekonstrukci. Tuto možnost město samozřejmě využilo. Vzhledem k dotačnímu titulu musí být přesně dodržen nejen termín dokončení prací, ale i další podmínky.

“ Dotační titul nás váže to znamená, metráží, společenskou místností a i věkovou hranicí „, řekl starosta Železný.

“ Bude určen starší generaci, město se zavazuje tímto, že bude ta udržitelnost 20 let, bude sloužit k tomuhletomu účelu „, řekl vedoucí Odboru investic Jiří Šuster.

Vybudováno bude celkem 18 bytů včetně komunitní místnosti. Rozloha bytových jednotek je dána projektem a nesmí přesáhnout 45m2. Počítá se zde i se dvěma byty přizpůsobenými pro imobilní občany.

“ Ostatní byty budou přizpůsobeny, čili budou širší zárubně, kdyby došlo k tomu, že by se navýšil počet imobilních občanů „, dodal Šuster.

Projekt obsahuje prakticky vše nové od rozvodů sítí, přes výtah i bezbariérový přístup. Město by mělo mít na přidělování těchto bytů zvláštní pořadník občanů starších 60 let. O kolaudaci objektu by se mělo žádat koncem června 2018. Předpoklad, kdy by se byty daly do užívání, připadá předběžně na přelom srpna a září příštího roku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov