Rekonstrukce ubytovny č. 617

Téměř jednu polovinu má za sebou rekonstrukce vybydlené ubytovny, která s sebou přinese malometrážní byty pro občany starší 60 let.

Zhotovitelská firma si tzv. 617 převzala v září loňského roku. Zároveň se také zavázala k dokončení stavby za 300 kalendářních dnů.

“ Máme ve smlouvě 29. 6. 2018 čili v letošním roce to musí být dokončený , zatím máme rozpočet na 21 milionů korun „, uvedl  vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Na rekonstrukci získalo město dotaci z ministerstva pro místní rozvoj ve výši 10,8 milionu korun, zbytek je financován z rozpočtu města.

„Podmínkou dotace bylo, že ty byty musej mít míň než 45m2, vznikne tady 18 bytových jednotek, 2 byty budou vybaveny a zkompletovány pro imobilní občany „, řekl Šuster.

Kvůli časovému omezení stavby, bylo nutné ihned po bouracích a demoličních pracech zajistit podmínky, pro pokračování stavby i v zimním období. Zakonzervován musel být plášť budovy včetně střechy, osadila se okna a postavena byla i hrubá přístavba tzv. komunitní místnosti.

“ Temperuje se no a probíhaj vnitřní práce tzn. instalace inženýrských sítí, je hotová hrubá instalace rozvodů elektro, slaboproudu,  rozvody topení, je udělaná hrubá instalace vodovodu no a dokončují se vlastně omítky a připravuje se pro další montážní práce „, vysvětlil Šuster.

Podmínkou dotace je dáno i stáří uživatelů jednotlivých bytů, kteří musí být starší 60let, proto je součástí objektu výtah. Dále se zde počítá i s bezbariérovým přístupem, nájezdem rampou i novými chodníky. Udržitelnost projektu je stanovena na 20 let. Přijímání žádostí o přidělení bytů bude spuštěno už 1. března. Tiskopisy i bližší informace obdrží zájemci na městském úřadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví anebo na internetových stránkách města. První nájemníci by se do bytů měli stěhovat nejpozději v září 2018.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov