Rekonstrukce střechy MDDM

Městský dům dětí a mládeže zahájil rekonstrukci střechy.

Městský dům dětí a mládeže prochází celkovou rekonstrukcí. Po výměně oken přišla na řadu nutná oprava krovu a střechy, která je financována z rozpočtu města.

„Samozřejmě je tam víc věcí, je to zateplení půdy, je tam pochozí plocha tak, aby městský dům dětí mohl vlastně využívat půdu, protože samozřejmě těch dětí, který mají zájem o vstup tady do městského domu stále přibývá, takže využívají každej vlastně čtvereční metr prostoru tady MDDM“ sdělil Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Na půdě by mělo vzniknout například zázemí pro střelecký kroužek či sklad.

„Samozřejmě nejdřív se musí udělat, vyspravit krov, kterej z části je napadenej, abych řekl hnilobou, zatékalo tam. Musí se vlastně doplnit pozednice, výměna vlastně části bednění. No a potom vlastně ještě dojde k demolici, ta už proběhla, dvou komínových těles do úrovně podlahy stropu, tak aby nepřekážely vlastně provozu MDDM“ dodal Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Po opravě střechy bude Domu dětí a mládeže chybět ještě nová fasáda. Zateplení objektu však závisí na souhlasu památkového ústavu.

„Celá budova je v památkové zóně a část budovy je chráněná, jsou to ty pasáže směrem od malého náměstí a směrem ke kuželkové dráze. Takže tam je problém se souhlasem památkářů kvůli zateplení, protože samozřejmě potřebujeme, aby objekt byl zateplen a co nejméně tepla unikalo“ uvedl Jiří Šuster – vedoucí odboru investic.

Rekonstrukce střechy vyjde přibližně na 4,5 milionu korun a dokončena by měla být v půlce prosince letošního roku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov