Ptačí chřipka

Smrtelná nákaza ptačí chřipkou je již rozšířena téměř v celé České republice. 5 případů již bylo zaznamenáno i v Karlovarském kraji.

Virus H5 zabil pět labutí hned na třech místech našeho regionu a to na nábřeží Loděnice v Karlových Varech a pod Americkým mostem a u nádrže Skalka v Chebu. Ve všech případech se jednalo o volně žijící ptactvo.

„Situaci samozřejmě bedlivě sledujeme, jsme ve spojení jak s KVS tak s HZS KK, ráda bych uklidnila obyvatele, že nemusí mít strach z případné nákazy, chovatele bych poprosila, aby nepouštěli ptactvo do volného výběhu a zamezili tak styku se zvířectvem nakaženým ptačí chřipkou“, uvedla Mgr. Veronika Severová z odboru kanceláeř hejtmanky a vnějších vztahů.

Protože již laboratorní rozbory prokázaly přítomnost viru v Karlovarském kraji, nevozí se všechny uhynulé kusy ptactva na jedno sběrné místo a to na veterinární stanici v Karlových Varech.

„V tuto chvíli je povinnost sběru a následné likvidace uhynulého ptactva na obcích to znamená, pokud někdo najde tento tak zaný kadavér, to znamená uhynulé ptáky, kdekoliv ve volné přírodě, tak by to měl nahlásit na místní příslušnou obec, která se postará jednak o sběr toho uhynulého ptactva a zároveň o odbornou likvidaci“, vysvětlil mluvčí HZS KK Martin Kasal.

Nahlásit uhynulého ptáka je tedy možné na MÚ, na odbor životního prostředí 354 224 867, ale také na městskou policii 156, 777 766 074 či Ostrovský Macík, kteří s úřadem úzce spolupracují.

„V případech, že by se jednalo o nedostupné místo nebo špatně přístupné místo, kdy je zapotřebí pro ten sběr zvláštní technika jako jsou například právě čluny nebo ochranné obleky do vody a podobně tak samozřejmě tuto činnost budou i nadále provádět hasiči“, doplnil Kasal.

Od začátku roku prováděli hasiči KK sběr ptactva na více než 20 místech. Z toho byla pouze mezi posledními u dvou potvrzena přítomnost viru ptačí chřipky. S volně žijícími ptáky se lidé v našem městě mohou setkat mezi Boreckými rybníky.

„Máme zhruba 200 ks kačen divokejch, všechny labutě už odtáhly na Ohři a kontrola se provádí prakticky denně. I v případě, potvrzení nákazy, tak se nelikviduje žádný ptactvo volný, odstraní se prostě ten uhynulý pták“, dodal správce Boreckých rybníků Lumír Pála.

I přesto, že doposud nebyl zaznamenán přenos viru H5 na člověka, je nutné držet se základních ochranný pravidel mezi které patří chránit se kontaktu s podezřelými či uhynulými ptáky a vždy informovat o jejich nálezu příslušné orgány.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary Ostrov