Zasedání zastupitelstva + rozpočet města pro rok 2019

První řádné zasedání města proběhlo ve středu 16. ledna.

Schválen byl mimo jiné návrh rozpočtu města na rok 2019, kde celkové příjmy včetně financování a celkové výdaje jsou ve výši 447 998 tis Kč. Podle slov Aleny Niklové, vedoucí finančního odboru schválený rozpočet splňuje principy tvorby rozpočtu územního samosprávného celku, jako je především hledisko opatrnosti. To znamená, že při plánování příjmů se příjmy neplánují ve výši 100 %, a zároveň se při plánování výdajů zapracovávají výdaje vyšší, než je skutečný předpoklad. Tím se předchází riziku nedostatečného financování z vlastních zdrojů a zároveň se vytváří rezerva například na financování investičních akcí, které nebyly dokončeny v roce 2018. Tuto politiku vede město Ostrov dlouhodobě napříč politickými stranami, a proto patří k jedněm z mála měst, které nikdy nepoužilo k zajištění své činnosti cizí zdroje financování. Tzv. rozklikávací rozpočet města na rok 2019 bude dostupný během února na uvedeném odkazu. http://ginis-app/greportviewer/rozpocet/.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov