První lekce znakování v RC Ostrůvek

První zkušební lekce znakování pro slyšící batolata se uskutečnila v rodinném centru Ostrůvek.Pod vedením lektorky Terezy Ferencové se maminky seznámily s tím jak budou hodiny probíhat. Základem šesti lekcí, je naučit dítě pomocí znaků vyjádřit své potřeby, které ještě není schopné vyjádřit slovy  a tím si tak ulehčit běžné denní činnosti jako je například jídlo, oblékání a podobně. Výuka probíhá pomocí aktivit rozvíjejících pohyb, smyslové vnímání i sociální dovednosti. Pro více informací, nebo registraci mohou zájemci navštívit  facebookové nebo internetové stránky.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov