Průzkumný vrt v ostrovském atletickém areálu

Město Ostrov se rozhodlo pro průzkumný vrt, díky kterému mělo dojít k úsporám vody i financí při provozování a údržbě atletického areálu.

Vzhledem k tomu, že spotřeba vody v areálu a náklady s tím spojené byly příliš vysoké, přistoupilo město k průzkumnému vrtu na zdroj užitkové vody. Specializovaná firma jej provedla, za částku přesahující 120 tisíc korun, už v červenci.

“ Vrtání proběhlo do hloubky přes dvanáct metrů, kde už teda se našel zdroj vody. Potom jsme dostali zprávu a zjistilo se, že to množství vody, který se tady vlastně vytvoří za 24 hodin je jenom 6,9 kubíků, který je vlastně nedostačující „, uvedl vedoucí Odboru investic Jiří Šuster.

Ve zprávě bylo mimo jiné také uvedeno, že voda obsahuje zakalení, což by podle Jiřího Šustera až tak nevadilo. Zjištění, že ale obsahuje mangan, železo a také látky živočišného a rostlinného charakteru poukázali na skutečnost, že tato spodní zásoba vody je nevhodná pro zalévání travního porostu.

“ Dneska je ten vrt vystrojenej, tak aby byl připravenej pro další řešení. To musí potom řešit další projekt „, dodal Šuster.

Do té doby než bude znám další postup zůstane vrt zajištěn a zazátkován, aby nebylo poničeno vnitřní vyvložkování a zároveň, aby nedošlo k jeho ucpání nežádoucími vlivy. Nyní musí město vyčkat na vyúčtování za pitnou vodu z vodovodního řadu, která je na zálivku používána. Podle tohoto vyúčtování budou učiněny další kroky.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov