Průkazy senior expres

Průkazy senior expres, nutné k využívání dopravních služeb Senior Expresu jsou od počátku dubna vydávány v úředních dnech na městském úřadě, na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Vystavení průkazu je bezplatné, zájemce s sebou musí přinést pouze jednu průkazovou fotografii a doklad o totožnosti, případně průkaz ZTP nebo ZTP/P. Kontaktní osobou pro vystavení průkazu i pro případné dotazy je Marie Marcinková. /tel. 354 224 858, mmarcinkova@ostrov.cz/. Služba bude ve městě provozována od pondělí do pátku od 7 do 11 hodin a od 12 do 16 hodin. Pro větší komfort a pohodlí seniorů budou současně přepravovány maximálně tři osoby, kdy každá jízdu musí uhradit. Výjimkou bude doprovodná osoba, ta cestu nehradí.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov