Program finanční podpory na změnu vytápění

Město Ostrov přispělo v rámci Programu finanční podpory na změnu vytápění od roku 2015 doposud celkem 905 753 koruny na uvedené druhy ekologických vytápění. Příspěvek ve výši 50% z ceny kotle, v maximální výši 50 tisíc korun na 10 kotlů na tuhá paliva s automatickým podáváním a dále v 50% výši z ceny kotle s maximální výši 20 tisíc korun na 9 kusů plynových kondenzačních kotlů. Příspěvky ve výši 30% z ceny zařízení do 50 tisíc pokryly 8 tepelných čerpadel a do 25 tisíc přispěly na 2 solární systémy.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov