Příspěvky pro zdravotně postižené děti

Celkem 170 tisíc korun je z rozpočtu města vyčleněno na příspěvky pro zdravotně postižené děti pro rok 2018.

Město Ostrov přispívá již od roku 2014 jednorázovým příspěvkem zdravotně postiženým dětem, které mají trvalé bydliště na území našeho města.

“ Příspěvky můžou získat nezletilé děti nebo nezaopatřené děti ve věku od roku do 18 let. Tyto děti podávají tu žádost zastoupený zákonným zástupcem nebo tím, kdo má ty děti svěřené do péče „, uvedla vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví Miroslava Světlíková.

Dalším pravidlem je, že nezletilý musí mít přiznán příspěvek na péči od Úřadu práce České republiky. Příspěvek na péči je udělován ve čtyřech stupních podle toho, jak jsou postižené děti závislé na péči jiné osoby.

“ Město Ostrov pro děti, které mají přiznán příspěvek v prvním a druhém stupni poskytuje příspěvek ve výši 5 tisíc korun a pro děti, které mají příspěvek na péči ve třetím a čtvrtém stupni 10 tisíc korun „, vysvětlila Miroslava Světlíková.

Finanční částku lze použít na zakoupení lázeňského pobytu nehrazeného ze zdravotního pojištění, popřípadě na zaplacení poplatků přímo souvisejících s lázeňskou léčbou, na potraviny při bezlepkové dietě či diabetu a další.

“ Rovněž je možno tento příspěvek použít na pomůcky , které usnadní tomu dítěti život a případně, které rozvíjejí jeho schopnost samostatnosti, jeho psychomotorický vývoj „, dodala Miroslava Světlíková.

Žádosti jsou k dispozici na odboru sociálních věcí a zdravotnictví, kde zároveň pracovnice zájemcům vše podrobně vysvětlí a případně se žádostmi pomohou. V loňském roce byl příspěvek vyplacen více jak v 19 případech.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov