Příspěvky pro postižené děti

Od 1. dubna letošního roku mohou lidé zažádat o jednorázový příspěvek z rozpočtu města Ostrov pro zdravotně postižené děti. Ten je určen rodičům nezletilých dětí nebo osobě, které bylo dítě svěřeno do péče. Finanční příspěvek může být použit například na rehabilitační pomůcky nebo náklady spojené s lázeňskou léčbou, kterou nehradí zdravotní pojišťovna. Bližší informace získáte na uvedených kontaktech.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov