Příspěvky na obnovu památek

Karlovarský kraj vyhlásil druhé kolo dotačního programu na obnovu a využití kulturních památek a památkově hodnotných objektů. Celkem vyčlenil další dva miliony korun a o dotaci budou moci žádat vedle nových žadatelů také ti, kteří nebyli podpořeni v první výzvě programu. Příjem elektronických žádostí bude probíhat od 25. května do 3. června letošního roku, přičemž již od 13. května si budou moci žadatelé vyplnit žádost nanečisto. Maximální výše dotace činí 500 tisíc korun. Další informace o dotačním programu, včetně pravidel a vzorů jednotlivých dokumentů, najdou zájemci na internetových stránkách Karlovarského kraje.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovarský kraj