Příspěvek pro zdravotně postižené děti

Změnu v pravidlech pro poskytování příspěvku města zdravotně postiženým dětem, týkající se zejména úpravy výše příspěvku, schválili na lednovém zasedání zastupitelé.

V rozpočtu města pro rok 2019 je na tyto účely vyčleněna částka ve výši 180 000,- Kč. Výše příspěvků pro děti ve věku od 1 roku do 18 let s trvalým pobytem na území města Ostrov jsou odlišné podle jednotlivých stupňů závislosti na pomoci jiné osoby. Příspěvky musí být dle pravidel použity například na rehabilitační léčbu nehrazenou ze zdravotního pojištění či na její doplatek, na zakoupení rehabilitační pomůcky i na zakoupení speciálních potravin pro bezlepkovou dietu a další. Formulář žádosti o příspěvek je dostupný na webových stránkách města, jeho vyzvednutí je možné i na městském úřadě na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Termín pro podání žádosti na rok 2019 je od 1.února do 31.října letošního roku. Bližší info na uvedených kontaktech. /Jitka Capková, tel. 354 224 859, email: jcapkova@ostrov.cz.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov