Prezentační den Univerzity obrany

Pro zájemce o studium Univerzity obrany pořádá škola svůj prezentační den, který se uskuteční 20. listopadu v Karlových Varech.

Prezentační den Univerzity obrany se bude konat v nedávno otevřeném rekrutačním pracovišti Krajského vojenského velitelství v ulici Počernická. Škola seznámí zájemce s nabídkou studia na jednotlivých fakultách, podmínkami přijímacího řízení, průběhem studia či s uplatněním absolventů. Univerzita již více jak deset let vzdělává vojenské profesionály a další odborníky působící ve sféře bezpečnosti a obrany státu a nabízí akreditované vzdělání v bakalářských, magisterských a doktorských programech (https://www.unob.cz/Stranky/default.aspx). Prezentační den se uskuteční v době od 10 do 14 hodin.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary Ostrov