Prezentace projektu

Další projekt má před sebou veřejnou prezentaci. Tentokrát se jedná o propojení starého a nového města a možnosti využití volného prostoru mezi Jáchymovskou ulicí a cyklostezkou Ostrovské Rondo.

Zmiňované území má rozlohu přibližně 18 ha. V roce 2016 byla zpracována urbanistická studie celé této lokality. Dostupná je na webových stránkách města. Studie, kromě uspořádání celého území, v uvedené lokalitě také navrhuje až 200 bytů v nových bytových domech. V současné době probíhá zpracování projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí, která určí, kudy povedou inženýrské sítě, páteřní komunikace, chodníky a jak budou řešena veřejná prostranství. Kromě propojení obou částí města, je předmětem řešení také dopravní zklidnění Jáchymovské ulice z důvodu bezpečného pohybu chodců a dále severojižní propojení ulic Karlovarská a Hlavní pro zlepšení dopravní obslužnosti území. Veřejná prezentace se uskuteční 26. června od 16 hodin v zastupitelském sále. S návrhem řešení i vývojem celé lokality na Jáchymovské ulici se bude možné seznámit od poloviny června ve dvoraně ostrovského zámku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov