Prezentace projektu

Město Ostrov chce veřejně diskutovat o záměrech a plánech, které se významně dotýkají života občanů ve městě. V současné době je aktuálním tématem prostor bývalého tržiště u Mírového náměstí. V tomto směru byly prostřednictvím sociálních sítí probírány různé varianty od navrácení k původnímu stavu, přes parkoviště, nové tržiště až po odpočinkovou zónu. V průběhu dubna si je možné návrh úpravy prostranství prohlédnout ve Dvoraně ostrovského zámku. Své názory a připomínky je možné zanechat písemně přímo na místě v podatelně městského úřadu, v občerstvení a nebo je zaslat emailem na adresu anketa@ostrov.cz. Veřejná prezentace projektu proběhne 17. dubna od 16 do 17 hodin v zastupitelském sále městského úřadu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov