Prázdninový provoz MŠ

Prázdninový provoz mateřských škol v Ostrově je již znám. V době letních prázdnin bude pro děti z ostrovských mateřinek, pro které jejich rodiče nemohou zajistit péči po celou dobu uzavření jejich mateřské školy, ve které mají dítě zapsané, provoz zajištěn následovně. MŠ Krušnohorská bude otevřena od 1. do 12. července a následovat ji bude MŠ Halasova od 15. do 26.července. Další provoz bude zajišťovat MŠ Myslbekova a to od 29.července do 9. srpna a MŠ Palackého od 12. do 23. srpna. V uvedených termínech platí zajištění provozu jak pro vlastní děti, tak pro děti z ostatních mateřských škol kromě školky Masarykova. Ta bude zajišťovat vlastní provoz po celou dobu prázdnin, vyjma dvou sanitárních dnů, pouze pro své děti. Bližší informace získají rodiče u ředitelů mateřinek. Zároveň jsou k dispozici na internetových stránkách města. Proti minulým letům budou děti do jednotlivých školek chodit pouze na 14 dní, kromě posledního týdne v srpnu.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov