Povinné kontroly kotlů na tuhá paliva

Podle zákona o ochraně ovzduší musí majitelé kotlů na tuhá paliva zajistit jejich odbornou kontrolu. Pokud tak neučiní, hrozí jim vysoké pokuty.
Majitelé kotlů na tuhá paliva, kteří je využívají k vytápění nejen rodinných domů, mají ze zákona povinnost zajistit jednou za dva roky provedení jejich kontroly technického stavu odborně způsobilou osobou. Kontrolou musí kotle projít ještě v letošním roce a to nejpozději do 31. prosince. V příštím roce po majitelích mohou úřady s rozšířenou působností žádat předložení dokladu o provedení kontroly. Pokud doklad majitel nemovitosti nepředloží, hrozí mu pokuta ve výši 20 000 Kč

Rubriky:  Zprávy