Potkani ve městě

V katastru města a jeho místních částech se bohužel objevil problém s přemnožením potkanů.

Město Ostrov je samozřejmě o nepříjemné záležitosti informováno a situaci řeší. Na tomto základě byla vydána na Zasedání Zastupitelstva města 18. dubna obecně závazná vyhláška nařizující plošnou deratizaci. Tzn., že všichni majitelé nemovitostí i podnikatelé musí nasadit nástrahy proti hlodavcům a provést deratizaci ve svých nemovitostech.

„Město je provádí také ve svých nemovitostech a na veřejných prostranstvích, jenom na Mírovém náměstí byla již provedena tato deratizace 3x, období bylo stanoveno od května do konce července, takže vlastně ty deratizace probíhají neustále“ uvedla Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

„Náměstí je místo, kde se zdržují potkani z toho důvodu, že je tady hustý křoví, v kterým ty potkani jsou neustále, lidi je přikrmují samozřejmě odpadky, který nehodí do koše, ale do toho křoví“ odpověděl Radek Pitra – Myšáci s.r.o.

V hustém křoví není možné najednou odhalit všechny potkany a jejich nory. Návnady se tady rozmísťují opakovaně. Zároveň je ale potřeba je dávat i do sklepů domů i do šachet, tak aby se co nejvíce rozšířila mezi hlodavce.

„A je potřeba také dodržovat to, aby lidé nevyhazovali jídlo nebo zbytky jídel do odpadů, protože odtamtud právě dostávají ty potkani potravu“ Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

Důležitá je i přes všechny postupy právě prevence, aby hlodavci neměli co jíst. Lidé by neměli odhazovat zbytky jídel a potravin, jedná se totiž o žádanou a lehce dostupnou potravu, díky které se pak dál potkani rozmnožují.

„Pokud se bude výskyt těch potkanů rozšiřovat nadále tak určitě město, respektive správa majetku města se bude radit s deratizační firmou, jak lépe teda ještě zakročit“ sdělila Petra Niederhafnerová – pracovnice odboru správy majetku města.

„Deratizace se bude dělat průběžně, pravděpodobně až do konce roku, protože ten výskyt byl masivní, deratizaci bude koordinovat město, do vyhubení potkanů se zapojuje průběžně i vodárna a teplárny, který budou ve svých objektech v kanálech, pokládat také nástrahy“ řekl Radek Pitra – Myšáci s.r.o.

Zároveň bude město prostřednictvím realitních kanceláří prověřovat, zda Společenství nájemníků či Bytová družstva provádějí povinné deratizace tak, jak mají.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov