Poškozená trať Hájek

Na trati mezi Dalovicemi a Hájkem by vlaky mohly začít jezdit už od srpna

Sesunutá železniční trať, která je součástí úseku mezi Chebem a Chomutovem, by měla být opravena podle plánu do konce července. V současné době se připravuje položení kolejového svršku. Dle vyjádření Správy železniční dopravní cesty nasvědčuje postup stavebních prací tomu, že termín ukončení opravy k 1. srpnu je reálný. Na železnici u Dalovic došlo k sesuvu půdy v polovině dubna letošního roku a kvůli nestabilnímu podloží společnost přistoupila k sanaci celého náspu v délce přibližně 70 metrů. Náklady na celou opravu se pohybují okolo 50 až 80 milionů korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Karlovy Vary Ostrov