Porada bezpečnostních složek

Zástupci bezpečnostních složek fungujících na území našeho města se pravidelně scházejí k hodnocení bezpečnosti a kriminality ve městě.

Konání porad bylo iniciováno ze strany města a pravidelně se ho zúčastňují jak zástupci města, tak velitelé PČR a MP Ostrov, ředitel věznice Ostrov a velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů.

“ My se každé pondělí scházíme oni nám svotky událostí minulýho týdne. Je to přínosný pro město, že je informovaný, co je vlastně odvrácená strana města, co se děje a velitelé jednotlivý koordinují takhle lépe svoje zásahy „, vysvětlil starosta města Ing. Josef Železný.

Jak vyplývá z posledních statistik, trestná činnost ve městě má klesající tendenci.

“ V roce 2017 jsme statisticky evidovali 276 případů, jedná se o přečiny a trestné činy a tyto samozřejmě se podařilo objasnit v 70% + . Pokud srovnáme s předchozími lety tak trestná činnost ve městě Ostrov klesá, v roce 2016 bylo o 86 případů více a ve srovnání s rokem 2014 bylo těch případů o 266 více „, prozradil vedoucí odd. Policie ČR Ostrov Mgr. Martin Filip.

V Ostrově podle slov Martina Filipa převládá majetková trestná činnost. Z celkového počtu trestných činů čítá zhruba polovinu. Vesměs se jedná krádeže v obchodech a krádeže odložených věcí. Co se přestupků týče, je zaznamenán nárůst, kdy největší problém tvoří přestupky v občanském soužití. Svůj podíl na poklesu má ve velké míře spolupráce jednotlivých složek.

“ Já si velice pochvaluji činnosti a spolupráci s PČR, cením si toho, že se každý týden scházíme na společných schůzkách a musím říct, že tato koordinace ve velice prospěšná, protože my se tady nehoníme, nepereme se a nesoutěžíme mezi s sebou, ale naopak vyplňujeme prázdné mezery a tato koordinace přispívá k lepší práci tady ve městě „, řekl velitel MP Ladislav Martínek.

Hlavním úkolem Městské policie je sice řízení veřejného pořádku, ale to neznamená, že se nepodílí na odhalování trestných činů a podobně. Pokles kriminality vnímá i ředitel věznice Ostrov.

“ Nechci potvrdit slova svých kolegů, příslušníků policie a MP, myslím si, že všeobecně kriminalita klesá a to je u nás znát především na výkonu vazby, kde aktuálně máme obsazenost asi 80% a loni právě před rokem jsme měli 100% vězňů na vazbě „, konstatoval ředitel Věznice Ostrov plk. Ing. Pavel Zange.

Velký podíl na bezpečnosti, jak se shodují zástupci jednotlivých složek, má bezesporu i preventivní činnost, které je věnována velká pozornost. Tady se svou v uvozovkách trochou do mlýna přispívá i sbor dobrovolných hasičů.

“ V rámci prevence bezpečnosti se pořádá vlastně už třetí rok akce Poučme se z cizích chyb, kde spolupracujeme jak s policií ČR, tak s MP a záchrannou službou + 13:27:42 dále jsou po tom preventivní akce v rámci škol, den otevřených dveří „, dodal velitel JSDH Ostrov Josef Černý.

Prevence zkrátka není nikdy dost. Shodný názor měli také vedoucí jednotlivých složek, že velkou měrou může k větší bezpečnosti nás všech přispět i veřejnost, ať už je to výchova dětí, obezřetnost či vůle nebýt lhostejný ke svému okolí.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov