Zprávy z Ostrova a okolí 8.11.2018

Aktuální zpravodajská relace z Ostrova a jeho okolí s datem 8.11.2018

Moderátorka zpráv : Jana Lukášová

– Rekonstrukce ulic

– Oprava kapličky

– Dotazník – sociální služby

– ZŠ Masarykova – Halloween

– Halloweenská stezka – zámecký park

– Koridor + šatny – Gymnázium Ostrov

– Prezentační den Univerzity obrany 

– Památka zesnulých 

– Termíny svatebních obřadů

– Sledge hokej