Zprávy z Ostrova a okolí 22.11.2018

Aktuální zpravodajská relace z Ostrova a jeho okolí s datem 22.11.2018

Moderátorka zpráv : Jana Lukášová

– Ustavující Zasedání Zastupitelstva města Ostrov

– Oprava střechy MDDM

– Hlasování – Oblastní charita

– Opravy pohledové zdi

– Rozsvícení vánočního stromu

– Nové dětské hřiště

– Zdravotník Karlovarského kraje

– O pohár Královské mincovny

– Fotbal – divize