Škola hrou 19.1.2017

Aktuality z Gymnázia Ostrov.

Moderátorka pořadu: Mgr. Jaroslava Tomáňová