Škola hrou 18.1.2018

Aktuality z Gymnázia Ostrov.

Moderátorka pořadu: Mgr. Jaroslava Tomáňová.