Rozhovor na téma

Lukáš Hutta – manažer Asociace Záchranný kruh

Moderátorka pořadu: Hanka Ševčíková