9. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.12.2017

Záznam 9. řádného Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.12.2017