6. Řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 7.12.2016

Záznam 6. Řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov ze dne 7.12.2016