6. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 12.12.2018