5. Řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 7.9.2016

Záznam 5. Řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov ze dne 7.9.2016