4. řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 13.6.2018