3.řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov 10.4.2019