2. řádné Zasedání Zastupitelstva města Ostrov – 13.3.2019