1. Řádné zasedání Zastupitelstva města Ostrov 25.1.2017

Záznam 1. Řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov ze dne 25.1.2017