Poplatky ze psů

Výše poplatků ze psů upravena místní vyhláškou zůstává pro letošní rok stejná jako v uplynulých letech.

Každý držitel psa je povinen nahlásit svou poplatkovou povinnost na odboru finančním městského úřadu.

„Vznik poplatkové povinnosti vzniká držiteli pejska do 15 dnů od 3 měsíců věku pejska, v případě, že si občan pořídil pejska staršího tří měsíců tak do 15 dnů od pořízení pejska“ uvedla Ing. Alena Niklová – vedoucí finančního odboru.

Sazba za psa se v Ostrově již několik let neměnila.  

„Konkrétně v Ostrově v bytě zaplatí občan za jednoho pejska 800,- Kč, za druhého a více pejsků 1350,- korun, v rodinném domku je ta sazba za prvního pejska 350,-Kč a za druhého a dalšího pejska 600,- Kč“ doplnila Ing. Alena Niklová – vedoucí finančního odboru.

V okolí města Ostrov činí sazba za prvého psa 150,- Kč, za druhého a dalšího psa 250. Zvláštní sazbu mají důchodci, ti za prvního psa zaplatí 120,- Kč a za druhého a dalšího pejska korun 180.

„Úleva z poplatků je poskytována v případě, že pejsek je očipován a to prvních 12 měsíců od nahlášení pejska, no a potom jsou to takové případy, jako je, že se jedná o těžce zdravotně postiženého občana, který je držitelem pejska nebo nevidomého, anebo v případě, že se jedná o záchranářského psa a podobně“ dodala Ing. Alena Niklová – vedoucí finančního odboru.

Poplatky do výše 500 korun mají splatnost 31. března. V případě, že je částka vyšší, je možné poplatek uhradit ve dvou splátkách. První splátku je nutné zaplatit do 31.března a druhou do 30. září daného roku. V případě, že si občan pořídí psa v průběhu roku, je výše poplatku úměrná k daným měsícům a poplatek je splatný v den, kdy občan přijde zvíře nahlásit.

„Bližší informace si může občan města Ostrova přečíst ve vyhlášce o místním poplatku ze psů, která je umístěna na webových stránkách města, v sekci vyhlášek a dále se může zeptat u paní Hany Zajacové, která je na odboru finančním“ Ing. Alena Niklová – vedoucí finančního odboru.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov