Podpora sociálních služeb pro seniory

Na druhém řádném zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaném v mimořádném termínu 13. března byly mimo jiné schváleny i příspěvky v oblasti sociálních služeb.

Zastupitelé schválili hned několik dotací v oblasti sociálních služeb, z nichž byla poměrně velká část směřována směrem k seniorům.  

„My vnímáme a máme to podloženo i analýzou že Ostrov stárne, že je potřeba se více věnovat seniorům, na posledním zastupitelstvu byla schválena částka 1,8 milionu Kč na podporu pečovatelské služby v Ostrově“ řekl Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Podle slov starosty města pečovatelská služba v minulých letech poskytovala službu zhruba asi 155 klientům.

„Také jsme schválili dotaci 900 000 Kč na stacionář, který se jmenuje domov pokojného stáří v Ostrově, kde bylo tuším přes 40 klientů, kteří čerpali tuto službu v minulých letech z Ostrova“ uvedl Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Částkou 70.000 Kč podpořilo město i Domov blahoslaveného Hroznaty v Hroznětíně, který sice není přímo v našem městě, ale jeho služby využívají v hojné míře i občané Ostrova.

Samozřejmě k životu patří i to poslední stadium, tudíž nesmíme zapomínat na ty, kteří odcházejí z tohoto světa a částka 70.000 Kč byla schválena jako dotace pro hospic v Nejdku právě pro podporu našich ostrovských obyvatel, kteří jsou v tomto zařízení a tráví zde poslední dny svého života“ dodal Ing. Jan Bureš – starosta města Ostrov.

Město Ostrov ale podporuje i aktivní život seniorů. Z toho důvodu byla schválena dotace ve výši 90 000 tisíc korun pro zájmovou skupinu důchodců, kteří v Ostrově organizují různé zájezdy, výlety i taneční besedy určené právě lidem v seniorském věku.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov