Podomní prodejci v Ostrově

Podomní prodejci se opět objevují v ulicích našeho města.

S podomními prodejci, kteří obrážejí domácnosti s nabídkami různých společností, se potýká spousta měst po celé České republice.  Ani Ostrov není výjimkou.

„Městská policie zaznamenává případy, kdy se zde pohybují podomní prodejci. V nejvíce případech se jedná o prodej elektřiny“, uvedl zástupce velitele MP Ladislav Martínek.

Zákaz podomního prodeje obsahuje tržní řád města, který byl novelizován v roce 2016 městskou radou. Tento bod tržního řádu vznikl na základě toho, že se po městě stále častěji objevovali dealeři různých služeb, ale i zboží, kteří obtěžovali obyvatele Ostrova a využívali především důvěřivosti starších obyvatel města, aby podepisovali nevýhodné smlouvy.

„Já jsem byl iniciátorem toho dodatku zákazu těchto prodejů, protože mám taky špatnou zkušenost u nás v rodině, kdy v podstatě nátlakem to musím říct, moje matka podepsala smlouvu na dodávku elektrické energie a já potom musel tyto věci řešit“, prozradil  místostarosta města Ostrova Ing. Josef Železný.

Dokud nebyl dodatek v tržním řádu, nemohla městská policie proti podomním prodejcům zasahovat. Nyní již mohou občané při jakémkoli podezření na podomní prodejce, které si nikdo neobjednal, vytočit linku 156.

“ Jenom tak náhodou jsem se dívala z okna, viděla jsem nějaké takové ty kravaťáky, které se blížili k vedlejšímu vchodu, takže jsem koukala jestli jo, nebo ne, zvonili, potom mně došlo, že to budou pravděpodobně nějací podomní prodejci, takže jsem kontaktovala městskou policii“, vysvětlila obyvatelka Ostrova.

„Městské policii pomůže jakákoliv informace, kterou občané poskytnou a čím dříve tuto informaci poskytnou, tím pro nás lépe“, dodal Ladislav Martínek.

Podomní prodejci se tím, že poruší tržní řád města vystavují postihu podle přestupkového zákona až do výše 5 tisíc korun.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov