Patroni místních částí

Koncem listopadu loňského roku jmenovala Rada města Ostrov členy Komise pro místní části. Jmenovaní členové jsou patrony určených místních částí v okolí Ostrova a veřejnost se tak ně může obracet s problémy týkajícími se života v místě jejich bydliště. Patroni získané podněty přednesou na jednání Komise pro místní části, které se koná přibližně jednou za 2 měsíce. Z každého jednání je pořízen zápis, jež se předkládá radě města. Jednotlivé problémy se následně řeší s určenými pracovníky městského úřadu. Seznam patronů je dostupný na internetových stránkách města.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov