Parkoviště zadní Lidická

Druhou etapu rekonstrukce zadní Lidické ulice zčásti ovlivnily klimatické podmínky. S ústupem mrazivého počasí se opět práce na jejím dokončení daly do pohybu.

Staveniště bylo předáno zhotovitelské firmě v září loňského roku. Rekonstrukce, která přijde na necelých 7 milionů korun, je hrazena z městského rozpočtu.

„V loňském roce se stihla udělat jedna půlka vlastně parkovacích míst, který jsme dali dá se říct do částečného užívání pro veřejnost stihla se udělat i část veřejného osvětlení“, uvedl vedoucí odboru investic Jiří Šuster.

Vytvořena zde byla místa na šikmé parkovací stání. V další části Lidické ulice, od výměníkové stanice směrem k trafostanici, byla vystavěna gabiónová stěna, ale práce zde zastavil problém s kabelem nízkého napětí. Během měsíce února došlo konečně k přeložce kabelu a 1. března k přepojení kabelů nových. Město si jako zhotovitel následně převzalo tuto část stavby, kdy nyní za příznivých klimatických podmínek dojde v první řadě k demontáži ochrany odpojených kabelů a k jejich vyjmutí a k vykopání podkladních vrstev.

„Kde potřebujeme udělat konstrukční vrstvy pod parkovací místa, potom vlastně osazení obrubníků mezi gabiónovou stěnou, která je hotová, dokončení schodiště ze shora z kopce no a dokončení veřejného osvětlení“, řekl Šuster.

V okamžiku, kdy bude vše hotové a funkční musí proběhnout ještě nutná kolaudace. Po dokončení rekonstrukce se v uvedené části bude jezdit obousměrně a směrem k výškové budově bude zachován provoz jednosměrný. Ulice bude nově značena jako obytná zóna, kdy provoz a pohyb v těchto místech má určitá specifika.

„Je specifická tím, že řidiče zde smí jet maximálně 20km rychlostí, smí se zde hrát děti, takže musí tam být vzájemný respekt jak řidičů, tak těch dětí nebo chodců a další specifikum hlavně pro řidiče je to, že parkovací místa musí být označena dopravním značením“, doplnil Ladislav Martínek zástupce velitele MP.

Zde také budou z důvodu zajištění větší bezpečnosti umístěny dva až tři zpomalovací pruhy. Termín dokončení stavby je nyní naplánován, pokud opět nezasáhnou klimatické podmínky, na květen letošního roku.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov