Parkovací místa pro ZTP v Ostrově

Parkovací místa pro tělesně postižené řidiče jsou součástí téměř každého parkoviště ve městě. Řidiči s platným průkazem ZTP nebo ZTPP si mohou navíc zažádat o parkovací místo doplněné o registrační značku.  

Při výstavbě nových parkovacích ploch je podle zákona dán přesně určitý počet parkovišť pro tělesně postižené řidiče. Všichni občané, kteří jsou držiteli karet ZTP a ZTPP mají právo si zažádat o vyhrazené parkovací místo pro svoje motorové vozidlo anebo pro vozidlo, kterým jsou prokazatelně přepravováni. K tomuto účelu ale nejsou využívána parkovací místa daná zákonem. Budují se další a to na základě několika podmínek.

“ Jedna z těch podmínek je vlastnictví té karty ZTP nebo ZTPP, další podmínkou je samozřejmě trvalý pobyt v místě, kde ten žadatel to parkovací místo chce vytvořit a třetí podmínkou je samotně dopravně technický stav toho parkovacího místa „, vysvětlil vedoucí odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

Parkovací místa se dělí na stávající, která mají běžný rozměr a rozšířená. Ty se týkají osob, které využívají ke své dopravě invalidní vozík. Tam je potřeba místa a prostoru více. Všechna takto vyhrazená místa jsou viditelně označena.

“ Samotným dopravním značením, to znamená, že je osoba tělesně postižená vyznačená vodorovně tzn. přímo na tom místě a svislou dopravní značkou s dodatkovou tabulkou registrační značky toho vozidla, pro které je určené „, řekl Jiskra.

Místo občané získávají zdarma na jeden rok, s tím, že po roce musí navštívit úřad a doložit oprávněnost k jeho platnosti.

“ Sami si provádíme jednou, dvakrát do roka fyzickou kontrolu konkrétních míst, kde lustrací dodatkových tabulek s registrační značkou zjišťujeme, jestli občan nezemřel, nebo se nepřestěhoval anebo pozbyl držitelství těch průkazů ZTP ZTPP „, sdělil Ladislav Jiskra.

Bohužel se pracovníci městského úřadu setkávají i s případy, kdy na místě vyhrazeném s registrační značkou, stojí automobil s jinou poznávací značkou. Teoreticky tato situace může nastat, v případě například zakoupení nového vozu, to je ovšem tolerováno pouze po určitou dobu. Stát tam nesmí žádné jiné vozidlo a to i se souhlasem majitele místa.

“ To parkovací místo je vyhrazené právě pro to konkrétní vozidlo rozhodnutím správního orgánu, tudíž ta osoba, která má toto vyhrazené parkovací místo nemůže rozhodovat o tom a dávat jakékoli svolení komukoliv, aby toto parkoviště využíval „, dodal vedoucí odboru dopravně správního Ladislav Jiskra.

V případě zjištění neoprávněného parkování na místě označeném registrační značkou hrozí podle slov vedoucího odboru řidiči pokuta ve správním řízení 5 až 10 tisíc korun + 1000 Kč náklady správního řízení.

“ Na obecná parkovací místa, která nejsou opatřena dodatkovou tabulkou s registrační značkou, se může postavit jakékoli vozidlo, které je označeno parkovací kartou osoby pro invalidy. Při případné kontrole se musí ten řidič prokázat nebo spolucestující prokázat průkazkou držitele ZTP nebo ZTPP „, doplnil Ladislav Jiskra.

Pokud tak řidič neučiní , hrozí mu stejná pokuta jako u míst s registrační značkou, tedy 5 až 10 tisíc korun + tisíc za náklady správního řízení.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov