Ostrovský Macík

Rok 2018 byl pro Ostrovský Macík, podle jeho vedení, velmi náročný, ale i přesto úspěšný.  Podařilo se pomoci více jak čtyřem stovkám zvířat v nouzi. Většinou se jednalo o velmi vážné případy poranění nebo onemocnění. Tato pomoc je velmi nákladná, protože každé zvíře vyžaduje individuální přístup. Přesto se i v roce 2018 podařilo chod spolku zvládnout bez zaměstnanců, pouze za účasti dobrovolníků. Jejich práci si zaslouží velké ocenění, vzhledem k tomu, že pracují zdarma a navíc si sami hradí i veškeré náklady. Ostrovský Macík hledá v letošním roce partnera, který by pomohl s výrobou ptačích budek pro jeho stezku. Materiál bude v režii azylu. Odchytová, záchranná a přepravní služba bude i nadále poskytována 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Jedná se svým rozsahem o největší odchytovou službu v Karlovarském kraji, která každý rok poskytne víc jak 2500 výjezdů. Veškeré výjezdy jsou zdarma.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov