Ostrovský Macík

Sdružení Ostrovský Macík sídlící v Horním Žďáru získalo nový status.

Ostrovský Macík více jak 15 let pomáhá starým a hendikepovaným zvířatům nejen v Ostrově, ale i jeho okolí. V Horním Žďáru provozuje azyl pro opuštěná a nemocná zvířata, spravuje útulek Bety a zajišťuje odchytovou službu. V letošním roce získalo sdružení díky registraci další status.

“ Tento rok jsme se registrovali jako záchranná stanice volně žijících živočichů a díky tomu můžeme trvale držet volně žijící živočichy. Kdy, doteď jsme byli vlastně jenom záchytná stanice, mohli jsme je držet, ale předávali jsme je dalším stanicím“, vysvětlila Matylda Šimková z Ostrovského Macíka.

Záchranná stanice na svěřeném území ručí za poskytnutí odborné péče všem nalezeným živočichům volně žijících druhů s výjimkou jelena, losa a medvěda. Do stanice jsou nejčastěji přijímána zvířata poraněná. S tím souvisí i odborná odchytová služba, kterou Macík zajišťuje na celém katastru města Ostrova a jeho přilehlém okolí na tel. čísle 776 669 084.

“ Na té odchytové lince mohou lidé konzultovat potom ten stav toho daného zvířete, protože ne všechna zvířátka tu pomoc opravdu potřebují . Například v letních měsících spousta ptáků a mláďat jejich bylo dokrmováno na zemi a ty jejich rodiče těch mláďat se pohybují v blízkosti „, řekla Šimková.

Pokud je z místa nalezení však lidé odnesou pryč nebo se jich i jenom dotknou, znemožňují mláďatům šanci na další život. Zkušenost s tím má i ostrovské Ekocentrum, kam lidé s dobrým úmyslem nosí nalezená mláďata.

“ Bohužel my nejsme zařízení na přijímání volně žijících zvířat, jako jsou ptáci, drozdi, poštolky, labutí mláďata. My ani nemáme karanténu a vhodné podmínky, abychom se o ně mohli postarat „, sdělila pracovnice Ekocentra Dominika Planková.

Pracovníci Macíka se potýkají i s problémem překrmování labutí a kachen na Boreckých rybnících. Lidé ptákům mnohdy dávají nevhodnou potravu jako je bílé pečivo a podobně. To pak může mít fatální zdravotní následky včetně nedostatku důležitých vitamínů, které k životu potřebují. Podle Matyldy Šimkové je vhodné na přikrmování, pokud už je to nezbytně nutné, použít například ovesné vločky, pšenici nebo proso. Na Boreckých rybnících však překrmování není jediným problémem.

“ Čas od času se najdou i roztrhané nejenom tedy labutě a kachny, ale i další zvířata. Je to o tom, že většinou se jedná o práci psů, jejichž majitelé si je nehlídají, v tom horším případě je dokonce nabádají „, uvedla Matylda Šimková.

“ Městská policie obdržela oznámení o potrhaných zvířatech. Jednalo se o labuť a lidé nám hlásí i potrhané kachny a z tohoto důvodu Městská policie přijme opatření a zvýšíme dohled v této lokalitě Boreckých rybníků a samozřejmě se zaměříme na pejskaře a na volně pobíhající psi, který pravděpodobně toto způsobili „, dodal zástupce velitele Městské policie Ostrov Ladislav Martínek.

Majitel, jehož pes se v lokalitě pohybuje na volno, porušuje obecně závaznou vyhlášku města Ostrov. Strážníkem mu může být přímo na místě uložena pokuta, až do výše 5 tisíc korun.

 

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov