Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárna chce svým zákazníkům zajistit, v případě potřeby, teplo i mimo topnou sezónu. Pomoci jí mají alespoň dvě třetiny souhlasů jednatelů společenství vlastníků jednotek a bytových družstev.   

Topná sezóna začíná v našem městě 1. září a končí 31. května. V období mimo sezónu, při nepříznivém a chladném počasí, teplárna je sice schopna dodávat teplo, ale pouze v případě souhlasného stanoviska od jednotlivých odběratelů.

„Dokážeme lidem přitopit, ale musíme dodržovat platnou legislativu,to znamená, že podle platné vyhlášky musíme mít souhlas nájemníků, alespoň dvou třetin odběratelů čili zástupců těch bytových domů, a protože je to složité to sehnat v okamžiku, kdy se ochladí tak jsme v současné době rozeslali na všechny ty správce těch jednotlivých bytových domů dodatek smlouvy, kde můžou nám ten souhlas poskytnout“ sdělil Ing. Tibor Hrušovský – předseda představenstva OT a.s.

Podle slov ředitele teplárny, má každý občan právo na to ohřát se, když chce. Kdo si zatopit nechce jednoduše si kohoutek radiátoru nechá v poloze vypnuto. Přívod tepla se dá stejným způsobem zastavit i do celého obytného domu. Přitápění je možné podle vyhlášky, v případě, že průměrná denní teplota klesne na 13 stupňů po dobu tří dnů po sobě jdoucích. Poslední přitápění v chladném létě proběhlo v roce 2014 asi po dobu 5 dnů. Náklady na domácnost s tím spojené přitom nejsou nijak závratné.

„Tak opravdu z minulých let máme vyzkoušeno, že to přitápění řádově 10 Kč za den, což se domníváme, že těm lidem za tu pohodu stojí, protože opravdu se stane jednou za x let, a že je v létě delší období, kdy prší, je zima třeba i deset stupňů nebo to a pak už je to dobré a víme že někteří občané pak kupuji různé přímotopy, deku použijou a taky můžou nastydnout a všechno je to dražší než od nás, protože za 5 dní zaplatí maximálně kolem 100 Kč, což v rámci celého roku ani nepoznají“ doplnil Tibor Hrušovský – předseda představenstva OT a.s.

Pro lepší informovanost veřejnosti vyšel článek k tomuto tématu i v ostrovském měsíčníku. V současné době byli členům výborů sdružení vlastníků jednotek rozeslány návrhy dodatků smluv. Čekat se musí na souhlasná či nesouhlasná stanoviska od odběratelů.

„Jakmile to obdržíme, tak budeme informovat jednotlivé objekty, že byly zařazeny mezi ty, kteří budou vytápění a nebo taky můžeme všem napsat, že nebyl dostatečný počet lidí, ale k tomu chci říct jednu věc, ty kteří nám nedají souhlas, tak se budeme snažit oslovit, vysvětlit jim to znova, jestli nezmění svůj názor, ale je to na jejich svobodné volbě, já se domnívám že je lepší ten souhlas dát, protože opravdu si ty lidé mohou vypnout ten radiátor, to teplo prostě nebudou odebírat a nebudou za něj platit, když ho nechtějí“ doplnil Ing. Tibor Hrušovský – předseda představenstva OT a.s.

Rubriky:  Zprávy