Ostrovská teplárenská a.s.

Ostrovská teplárenská, a.s. úspěšně zahájila v sobotu 22. září vytápění ve městě. V pondělí si teplo do svých domů pustili i poslední odběratelé, kromě Mateřské školy Myslbekova, kde na žádost pana ředitele Fouse bude vytápění zahájeno až v pondělí 1.října.U příležitosti zahájení topné sezóny vydala teplárna i svůj první zpravodaj. Náklady na tisk jednoho zpravodaje činí 3,20 Kč. Roznos zajistili pracovníci teplárny. Zpravodaj bude vydáván i v dalších letech, protože za nepatrné náklady může teplárna sdělit svým odběratelům důležité informace.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov