Oslavy partnerství měst Ostrov a Rastatt

Delegace z Ostrova v čele se starostou Pavlem Čekanem navštívila ve dnech 1. až 3. října německé město Rastatt, kde se stejně jako v Ostrově, uskutečnily oslavy 25letého partnerství obou měst. Pro hosty oslav byl připraven bohatý program, který vyvrcholil slavnostním aktem 3. října v kulturním centru BadnerHalle v jehož předsálí byla k vidění i výstava mapující průběh partnerství. Přítomní hosté navíc mohli vidět i kfelské kroje, které pro tuto chvíli oblékli a představili místostarosta Josef Železný, Dana Osičková a Klára Jechová.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Ostrov