Oslavy města Hroznětína

Oslavy města Hroznětín se uskutečnily v sobotu 25. srpna. Město letos oslavilo 805 let své existence a oslavy byly zároveň spojené také se 145. výročím založení Sboru dobrovolných hasičů města Hroznětín.

Celodenní program byl zahájen poděkováním starosty města hasičům za jejich práci a lidský přístup i za spolupráci s vedením města při organizování společenského a kulturního života ve městě. Další poděkování starosty putovalo také nositeli zlatého kříže za dárcovství krve panu Jiřímu Šindelářovi a zaměstnancům Domova pokojného stáří blahoslaveného Hroznaty za jejich péči o spoluobčany.

Po celý den byl na místním fotbalovém hřišti pro návštěvníky připraven bohatý kulturní a doprovodný program. Nechyběla muzika, dobré občerstvení a také atrakce pro děti.

„Je tady spoustu atrakcí teda pro děti. Děti mají od města zdarma po celý den Dům hrůzy Hysterie, jinak samozřejmě je tady spousta stánků a já věřím, že i spousta kapel, který naše občany a všechny vlastně, který zde sem zavítali, pobaví“ uvedl Martin Maleček, starosta města.

Na výroční oslavy se přijeli také podívat krajané ze sousedního Německa.

„Máme tady jako vzácný hosty naše krajany bejvalí, kteří vlastně sídlí v okolí města Zindorf a Forchheim v Německu. Přijeli jak naši krajani, tak zástupci sboru dobrovolných hasičů města Zindorf“ sdělil Martin Maleček, starosta města.

Oslavy uspořádalo město Hroznětín již po dvanácté a i letošní ročník přilákal i přes nepříznivé počasí mnoho návštěvníků.

Rubriky:  Zprávy
Region:  Hroznětín